Välkommen till Framnäs hamnförening!

Här på hemsidan informerar vi om vad som händer i och runt hamnen, och vi hoppas att du som besöker framnashamnen.se kommer att ha glädje och nytta av sidan.

Om du tycker att något saknas eller bör ändras - Skicka ett meddelande till oss.


Aktuellt i hamnen

• 2018-08-14 var djupet i inloppet 2,20m vid vattenstånd 0,22m över sjökortsdjup, och det är 3,00m inne i hamnen.

• Sedan slutet av juni har vi Säkerhetstjänst för bevakning av bryggor, och vi parkeringsbevakar hamnplanen - med rättighet att utfärda kontrollavgift. Den som av någon anledning kör in bilen på hamnplanen bör ha det i åtanke.

• Hej alla medlemmar! Vi saknar fortfarande mejladresser till flera av Er. Snälla, skicka in era adresser till info@framnashamnen.se. Vi kommer att göra ett par utskick till våren.