• Kansliet är öppet tisd.- torsd. kl. 08.00-12.00.
• Årsmötet uppskjutet tills vidare.
• Kostnaden för båtlyft är 600:-/lyft.

Välkommen till Framnäs hamnförening!

Här på hemsidan informerar vi om vad som händer i och runt hamnen, och vi hoppas att du som besöker framnashamnen.se kommer att ha glädje och nytta av sidan.

Om du tycker att något saknas eller bör ändras - Skicka ett meddelande till oss.


Aktuellt i hamnen

• Kansliet är öppet tisdag - torsdag kl. 8.00 - 12.00. Brev och dyl. kan lämnas i svarta brevlådan utanför kansliet.

• Årsmötet är uppskjutet tills vidare.

• Styrelsen ändras, Dick Nordensäter ersätts 24 mars av Per Svensson.

• Kostnaden för båtlyft höjs fr.o.m. 24 mars till 600:-/lyft, Priser: 1 april-31 okt, 600:-. All övrig tid - dubbel kranavgift.

• Vi har ändrat adress från Box 650, 531 16 Lidköping till Strandgatan 17, 531 30 Lidköping.

• Viktigt! Vi behöver ha in aktuella mobilnummer till våra båtplatsägare. Detta p.g.a. av att numret ska registreras för att få behörighet till hamnplan. Bommen till hamnplan öppnas med registrerat mobilnummer.

• Vi saknar fortfarande mejladresser till flera av Er. Snälla, skicka in era adresser till info@framnashamnen.se.